TripGift - NeoCurrency

Looking for TripGift Gift Cards?

You’ve come to the right place.

NeoCurrency offers online gift cards and bulk digital rewards for promotions, sweepstakes, rebates, loyalty catalogs, employee recognition, market research and sales incentives. Even better, you’ll get a discount off the face value.

Order TripGift and digital rewards in bulk, send email rewards from our Reward Dashboard or order in real time from our API.

About this reward

TripGift® cung cấp tất cả mọi thứ cần thiết để đặt một chuyến đi trong nước hoặc quốc tế trực tuyến với hơn 1,5 triệu chuyến đi trải nghiệm và phương tiện kỹ thuật số, với một lựa chọn độc đáo của: 450 Hãng Hàng Không | 750.000 Khách Sạn, Villas & Căn Hộ | 20.000 Tour Du Lịch Trọn Gói | 500 Hãng Cho Thuê Xe | + nội dung Phương Tiện Kỹ Thuật Số (Hơn 200 khóa học eLanguage & trực tuyến) tất cả chỉ với một thẻ Quà Tặng mà bạn có thể sử dụng để đặt trước hoặc mua ngay trực tiếp trên mạng và sử dụng thiết bị di động của bạn. TripGift® cung cấp một tính năng độc đáo để tách các khoản thanh toán trực tuyến cho phép bạn sử dụng hai thẻ thanh toán để hoàn tất giao dịch mua bán của bạn và nhận phần thưởng du lịch ngay lập tức. Đặt trước trên tripgift.com với những thương hiệu nổi tiếng như Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, British Airways, Southwest Airlines, Air Canada, Qantas, Emirates, Cathay Pacific, Marriott, Hyatt, IHG, Hilton, Enterprise, Hertz, Sixt, Budget và hàng ngàn thương hiệu du lịch tin cậy khác. TripGift® offers everything needed to book local or international travel online with over 1.5 million travel experiences and digital media, with a unique choice of: 450 Airlines | 750,000 Hotels, Villas & Apartments | 20,000 Package Tours | 500 Car Rental Brand Providers | + Digital Media content (200+ eLanguage & Learning courses) all with one Gift card which you can use to book or purchase instantly online and using your mobile device. TripGift® provides a unique feature of online split payments allowing you to use two payment cards to complete your purchase transaction with instant bonus travel rewards. Book on tripgift.com with travel brands such as Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, British Airways, Southwest Airlines, Air Canada, Qantas, Emirates, Cathay Pacific, Marriott, Hyatt, IHG, Hilton, Enterprise, Hertz, Sixt, Budget and Thousands of trusted travel brands.

Terms & Conditions

1. Thẻ quà tặng chỉ có thể được áp dụng cho một đặt phòng cá nhân MỚI được thực hiện bằng nội tệ của cư dân cư trú. 2. Thẻ quà tặng sẽ vô hiệu nếu bị cấm, nếu được sử dụng cho các mục đích gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc bị hạn chế bởi luật pháp và nếu được bán để lấy tiền mặt hoặc các mục đích khác và nếu được sử dụng bởi những người cư trú không sử dụng nội tệ 3. Mỗi giao dịch được sử dụng tối đa 2 thẻ eGift, nếu giá trị giỏ hàng của bạn lớn hơn giá trị các thẻ eGift thì bạn có thể thanh toán khoản chênh lệch bằng thẻ Visa, MasterCard hoặc American Express. 4. Thẻ quà tặng TripGift có hạn sử dụng 12 tháng kể từ khi phát hành, ngoại trừ đối với các cư dân Bắc Mỹ thẻ quà tặng không có thời hạn. Thời hạn đối với Ai Len là 60 tháng và Úc & Đức là 36 tháng, theo quy định của pháp luật Quốc Gia & Tiểu Bang và bất kỳ giá trị hoàn còn lại bắt buộc đối với mỗi Quốc Gia & Tiểu Bang, để biết các yêu cầu đổi thưởng điều khoản và điều kiện đầy đủ về tiền tệ và nơi cư trú xin truy cập http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx 5. Tất cả nội dung trang web, dịch vụ khách hàng, các thẻ và eVoucher sẽ bằng tiếng Anh. Các thẻ quà tặng & eVoucher không thể trao đổi hoặc hoàn tiền. 6. Để biết các câu trả lời nhanh và bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thẻ Quà Tặng và cách sử dụng tốt nhất, xin truy cập https://faqs.tripgift.com/ 1. Gift cards can only be applied to a NEW individual reservation made in the local currency by domiciled residents. 2. Gift cards shall be void where prohibited, if used for fraudulent or illegal purposes or restricted by law and if sold for cash or other consideration and if used by non-local currency domiciled residents. 3. A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express. 4. TripGift gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx 5. All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded. 6. For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/

Denominations

₫5,000,000.00-₫15,000,000.00

Country

Vietnam

Currency

VND

Terms & Conditions

1. Thẻ quà tặng chỉ có thể được áp dụng cho một đặt phòng cá nhân MỚI được thực hiện bằng nội tệ của cư dân cư trú. 2. Thẻ quà tặng sẽ vô hiệu nếu bị cấm, nếu được sử dụng cho các mục đích gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc bị hạn chế bởi luật pháp và nếu được bán để lấy tiền mặt hoặc các mục đích khác và nếu được sử dụng bởi những người cư trú không sử dụng nội tệ 3. Mỗi giao dịch được sử dụng tối đa 2 thẻ eGift, nếu giá trị giỏ hàng của bạn lớn hơn giá trị các thẻ eGift thì bạn có thể thanh toán khoản chênh lệch bằng thẻ Visa, MasterCard hoặc American Express. 4. Thẻ quà tặng TripGift có hạn sử dụng 12 tháng kể từ khi phát hành, ngoại trừ đối với các cư dân Bắc Mỹ thẻ quà tặng không có thời hạn. Thời hạn đối với Ai Len là 60 tháng và Úc & Đức là 36 tháng, theo quy định của pháp luật Quốc Gia & Tiểu Bang và bất kỳ giá trị hoàn còn lại bắt buộc đối với mỗi Quốc Gia & Tiểu Bang, để biết các yêu cầu đổi thưởng điều khoản và điều kiện đầy đủ về tiền tệ và nơi cư trú xin truy cập http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx 5. Tất cả nội dung trang web, dịch vụ khách hàng, các thẻ và eVoucher sẽ bằng tiếng Anh. Các thẻ quà tặng & eVoucher không thể trao đổi hoặc hoàn tiền. 6. Để biết các câu trả lời nhanh và bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thẻ Quà Tặng và cách sử dụng tốt nhất, xin truy cập https://faqs.tripgift.com/ 1. Gift cards can only be applied to a NEW individual reservation made in the local currency by domiciled residents. 2. Gift cards shall be void where prohibited, if used for fraudulent or illegal purposes or restricted by law and if sold for cash or other consideration and if used by non-local currency domiciled residents. 3. A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express. 4. TripGift gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx 5. All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded. 6. For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/

Denominations

₫5,000,000.00-₫15,000,000.00

Country

Vietnam

Currency

VND

our rewards

And that’s good. Because that’s what everyone wants to deliver successful programs.

our solutions

Rewarding People is Good Business

Rewards are a powerful tool to incent action, build affinity and of course, reward your target. But to be really effective, you need the right mix of brands, partners and, of course—cash options.

Companies of all sizes, all over the world, use NeoCurrency to provide rewards for Promotions, Loyalty Programs, Market Research Incentives, Employee Recognition and Sales Incentives. No minimum. No maximum. Just an ever-expanding catalog of the most unique and relevant rewards, tailored to meet your individual needs.

our solutions

our reward dashboard

Do Everything, Easily

Our intuitive NeoCurrency Reward Dashboard makes it simple to do everything from ordering and sending rewards from over 20 currencies to managing your budget and analyzing results.

book a demo

There’s no better way to really understand what NeoCurrency can do for you than to see it for yourself with a demo. It’s quick and easy. Like everything else we do.

FAQ

What kind of discounts are available for reward brands?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eum, dolores.

How do you guys make money?

We think providing a good value to our clients for a long time is a more profitable way to do business than trying to make all we can in one shot. We pre-negotiate a wholesale discount with each brand we offer, take a percent or two to run our business, and then pass the rest along to our clients. You can offer rewards to your clients and keep the discount or pass it along to them. Your call.

Why is NeoCurrency allergic to pricing games?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ratione quisquam iure, impedit facere quibusdam praesentium consequatur veniam dolorum architecto quas.

What prepaid rewards do you offer?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Harum, sed recusandae distinctio ipsum explicabo laboriosam.