Looking for Ticketmaster Gift Cards?

You’ve come to the right place.

NeoCurrency offers online gift cards and bulk digital rewards for promotions, sweepstakes, rebates, loyalty catalogs, employee recognition, market research and sales incentives. Even better, you’ll get a discount off the face value.

Order Ticketmaster and digital rewards in bulk, send email rewards from our Reward Dashboard or order in real time from our API.

About this reward

Gavekortet kan brukes på alle arrangementer som Ticketmaster Norge selger billetter til på www.ticketmaster.no

Terms & Conditions

DISSE VILKÅRENE UTGJØR DIN AVTALE FOR GAVEKORT FRA TICKETMASTER. MED MINDRE NOE ANNET ER OPPGITT, SKAL ALLE VILKÅR SOM GJELDER FOR KORT OGSÅ GJELDE FOR E-GAVEKORT. LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU TAR I BRUK KORTET. HVIS DET ER NOE SOM ER UKLART ELLER DU ER UENIG MED, KAN DU TA KONTAKT MED KUNDESERVICE VED HJELP AV KONTAKTINFORMASJONEN NEDERST PÅ DENNE SIDEN. 1. Avtalens omfang Kortet er et gavekort med elektroniske penger lagret i Kortet og inneholder den verdien du la inn på Kortet. Kortet er ikke et kredittkort, bankkort eller debetkort. Disse vilkårene er skriftlige og bare tilgjengelige i Norge. All kommunikasjon med deg vedrørende Kortet eller Kontoen vil foregå på norsk. Kjøp, mottak og aktivering av Kort Du kan kjøpe Kort direkte fra Ticketmaster over telefon på 22 82 81 97, på internett på www.ticketmaster.no/feature/gavekort/ eller på utsalgsstedet til en av våre partnere. Du kan kjøpe Kort ved å benytte enhver betalingsmåte som aksepteres hos den aktuelle partneren. Når Kortet kjøpes hos en partner, aktiveres det av partneren, og er klart til bruk fra aktiveringstidspunktet. Ved kjøp av Kort direkte fra Ticketmaster over telefon eller på Internett må kjøperen oppgi navnet sitt og bank- eller kredittkortets registrerte faktureringsadresse for Kortet. Kortet leveres til oppgitt leveringsadresse i løpet av 14 dager etter kjøpet. Når du kjøper på denne måten, aktiveres Kortet på kjøpstidspunktet. Det kan ta opptil tre arbeidsdager før et e-Gavekort er aktivert og klart til bruk. Når Kortet kjøpes over telefon eller på Internett og den totale kostnaden er over NOK 300, kan kjøperen av Kortet kansellere kjøpet i løpet av en angreperiode på 14 dager uten at det påløper noen straffegebyrer eller avgifter. Et angrerettskjema legges ved e-posten som bekreftelse på bestillingen av Kortet. Angreperioden på 14 dager starter den dagen du mottar bestillingsbekreftelsen som inneholder angrerettskjemaet Vi vil kansellere Kortet og tilbakebetale eventuelt utestående beløp til kjøperen innen 30 dager fra den dagen vi mottar et ferdigutfylt angrerettskjema som er undertegnet av kjøperen. Bare kjøperen av Kortet har rett til å kansellere. Betalinger vil bli utført i samsvar med punkt 5. Når det gjelder Kort (ikke e-Gavekort), må du eller kjøperen returnere Kortet sammen med det ferdigutfylte og undertegnede angrerettskjemaet og kjøpsbeviset for Kortet. Tilbakebetalinger utføres via bankoverføring til en angitt norsk bankkonto, eller sjekk. Det finnes ingen mulighet for å få refundert beløpet i kontanter. Du finner mer informasjon om retten til å kansellere i angrerettskjemaet. 2.Kortbruk Kortet kan brukes helt eller delvis til å kjøpe billetter til deltakende arrangementer og andre produkter fra Ticketmaster, via Ticketmaster over telefon på 22 82 81 97, på Internett på ticketmaster.no (når tilgjengelig), og hos tilknyttede forhandlere (underlagt Ticketmaster sine retningslinjer for kjøp som er tilgjengelige her, eller ved å ringe 22 82 81 97. Kortet kan ikke benyttes til å kjøpe billetter til arrangementer som finner sted utenfor Norge, eller andre produkter fra Ticketmaster som selges i en annen valuta enn norske kroner (NOK). Når du bruker Kortet til Transaksjoner på Internett, trenger du det tresifrede sikkerhetsnummeret på baksiden av Kortet for å kunne fullføre Transaksjonen. I alle andre tilfeller vil Transaksjonen godkjennes i det du drar Kortet hos Forhandleren, eller når du opplyser telefonoperatøren om kortnummeret og bekrefter at Transaksjonen kan fortsette. Du kan vanligvis ikke stoppe en Transaksjon når du har godkjent den, ettersom den da anses som mottatt av oss. Du vil være ansvarlig for alle godkjente Transaksjoner. Kortet er ikke et kredittkort, bankkort eller debetkort. Kortet kan ikke byttes mot kontanter. Kortet er gavekort med elektroniske penger lagret i kortet. Dette innebærer at det Disponible beløpet på kortet blir redusert med Transaksjonens eller godkjenningens fulle beløp, pluss mva og eventuelle andre gjeldende avgifter ("Totalt fradragsbeløp"). Totalt fradragbeløp må være mindre enn eller lik Disponibelt beløp på Kortet. Du har ikke rett til å bruke Kortet hvis Totalt fradragbeløp er høyere enn Disponibelt beløp, eller etter Kortets utløpsdato. Hvis en Transaksjon av en eller annen grunn gjennomføres med et beløp som er høyere enn Disponibelt beløp på Kortet, må du betale tilbake differansen mellom det Totale fradragsbeløpet og det Disponible beløpet til oss innen 14 dager etter at du mottok et brev fra oss med betalingsanmodning. Du kan få vite hvor mye du har disponibelt, ved å ringe 22 82 81 97 eller gå til www.ticketmaster.no/feature/gavekort/. Denne tjenesten er gratis, men vanlige telefonkostnader påløper. Du får ikke renter på Disponibelt beløp på Kontoen. 3. Utløp av kortet Kortet utløper 12 måneder etter aktivering og minst 12 måneder etter kjøpet hvis det aldri ble aktivert. Du vil ikke kunne bruke Kortet hvis det er utløpt. Når Kortet er utløpt, er det ikke mulig å gjennomføre Transaksjoner. Kortets levetid Du kan bruke ditt gavekort til å kjøpe billetter hos Ticketmaster inntil 12 måneder etter at gavekortet er aktivert. Gavekortet vil utløpe 12 måneder etter kjøp. Da vil det ikke være mulig å bruke gavekortet igjen, selv om det er resterende beløp på kortet. Resterende beløp på kortet kan ikke refunderes etter utløpt dato. Ved utløpsdato vil resterende beløp på gavekortet være tapt. 4.Tapte, skadede eller stjålne kort Du bør behandle e-penger på Kortet på samme måte som kontanter i en lommebok. Hvis du mister Kortet eller det blir stjålet, kan du miste alle e-pengene på Kortet, på samme måte som om du mister lommeboken. Hvis det oppstår tap, tyveri, svindel eller annen fare for uautorisert bruk av Kortet, eller Kortet blir skadet eller ikke virker som det skal, tar du kontakt med Kundeservice med én gang. Du finner kontaktinformasjon under punkt 16 i denne Avtalen. Du vil bli bedt om å oppgi kortnummeret ditt og noen opplysninger som identifiserer deg. Du vil være ansvarlig for alle uautoriserte Transaksjoner som finner sted før du varsler oss, og disse vil redusere det Disponible beløpet. Hvis opplysningene våre tilsier at det er penger igjen på Kortet, vil vi avslutte Kortet for å begrense ytterligere tap. Hvis det oppstår tap, tyveri, svindel eller annen fare for uautorisert bruk av Kortet, eller Kortet blir skadet eller ikke virker som det skal, refunderer vi det Disponible beløpet til deg, med mindre vi har grunn til å tro at den varslede hendelsen er forårsaket av at du har brutt denne Avtalen eller utvist grov uaktsomhet, eller det er rimelig god grunn til å mistenke ulovlig eller upassende atferd. Innløsningsoverskuddet vil bli betalt til deg i henhold til punkt 5. Du vil ikke bli belastet for innløsningsgebyrer hvis du kan bevise at Kortet ble stjålet eller skadet, og du ikke opptrådte uaktsomt. Hvis du i ettertid finner igjen et Kort som du har rapportert stjålet eller mistet, må du varsle oss umiddelbart. 5.Kortgebyrer Kortene belastes med følgende gebyrer: Et Kort som kjøpes på Internett eller over telefon, belastes med et leveringsgebyr på NOK 30–145 per bestilling, avhengig av valgt leveringsmåte. Innløsningsgebyrer som beskrevet i punkt 5 (hvis aktuelt). Vi vil trekke fra eventuell mva og andre skatter og avgifter og gebyrer fra Disponibelt beløp på Kortet. Hvis det ikke er penger i Kortet eller mva og andre skatter, avgifter og gebyrer som er påløpt, overstiger Disponibelt beløp, sender vi deg en spesifisert faktura med krav om å refundere det fakturerte beløpet innen 14 dager etter fakturamottak. 6.Tvister Hvis du har god grunn til å tro at noen av Transaksjonene som Kortet ble brukt til, er uautoriserte, eller du har god grunn til å tro at en Transaksjon er postert til Kontoen med en feil, kan du be oss om å undersøke dette ved å ta kontakt med Kundeservice innen 28 dager etter datoen for den aktuelle Transaksjonen. Det er viktig at du har tatt de forholdsreglene som er beskrevet i disse vilkårene, og spesielt dem som gjelder trygg oppbevaring av Kort. Vi forbeholder oss retten til å ikke refundere beløp til deg hvis vi tror at du ikke har handlet i samsvar med denne Avtalen. Hvis den omstridte Transaksjonen blir undersøkt, og det viser seg at den er feil, refunderes verdien av Transaksjonen til Kontoen din. Det omstridte beløpet kan ikke disponeres før undersøkelsen er fullført. Det kan bli fratrukket Kontoen din i ettertid hvis vi mottar informasjon som tilsier at Transaksjonen var riktig. Endringer Vi kan endre vilkårene i denne Avtalen, inkludert avgifter, gebyrer og frister, når som helst ved å legge ut en endret versjon på nettstedet på ticketmaster.co.uk/gavekort av én eller flere av disse årsakene: - gjenspeile innføring eller utvikling av nye systemer, driftsmåter, tjenester eller fasiliteter - gjenspeile en endring eller en forventet endring i markedsforholdene, generell god praksis eller kostnadene ved å tilby tjenestene til kundene våre - tilpasse seg eller forutse endringer i loven eller beskatning samt regler eller retningslinjer fra skattemyndighetene eller andre tilsynsmyndigheter - sikre at virksomheten drives på en forsvarlig måte og forblir konkurransedyktig - ta hensyn til en rettsavgjørelse av en domstol, ombudsmann, regulerende myndighet eller lignende instans - gjøre vilkårene mer rettferdige eller klarere for deg - avhjelpe enhver feil som kan bli oppdaget med tiden - ved avtale med deg - kunne harmonisere bankrenten eller ta betaling for arrangementer Vi vil varsle deg via e-post i rimelig tid om eventuelle vesentlige nivåendringer i gebyrer eller tjenester, deriblant i disse vilkårene. Hvis du ikke har opplyst oss om e-postadressen din, må du sjekke nettsiden på www.ticketmaster.no/feature/gavekort/ med jevne mellomrom for oppdaterte vilkår. 7.Avslutning eller innstilling Vi kan avslutte denne Avtalen når som helst: - hvis vi gir deg 30 dagers forhåndsvarsel og refunderer det Disponible beløpet til deg, eller - med umiddelbar virkning hvis du har brutt denne Avtalen, eller hvis vi har grunn til å tro at du har brukt eller har hatt til hensikt å bruke Kortet på en grovt uaktsom måte eller til andre ulovlige formål, eller hvis vi ikke lenger kan behandle Transaksjonene på grunn av tredjeparts handlinger. Vi kan stenge Kortet når som helst med umiddelbar virkning (og til mangelen er utbedret eller Avtalen avsluttet) hvis: - vi oppdager at informasjon som du oppgav til oss da du søkte om Kortet på Ticketmaster over telefon eller på Internett, var uriktig - en Transaksjon har blitt avslått på grunn av for lite Disponibelt beløp - du har brutt denne Avtalen, eller vi har grunn til å tro at du har brukt eller har hatt til hensikt å bruke Kortet på en grovt uaktsom måte eller til andre ulovlige formål, eller vi ikke lenger kan behandle Transaksjonene på grunn av tredjeparts handlinger Hvis Kortet ditt belastes med ytterligere gebyrer og/eller avgifter etter at enten du eller vi har avsluttet Kortet, skal du betale tilbake ethvert beløp knyttet til uttaket på Kortet eller gebyrer og/eller avgifter som er lovlig belastet før eller etter avslutning. Vi sender deg en spesifisert faktura med krav om å refundere det fakturerte beløpet innen 14 dager etter fakturamottak. 8.Vårt erstatningsansvar Vårt erstatningsansvar i forbindelse med denne Avtalen (som følge av kontrakt, utenfor kontrakt (herunder uaktsomhet), brudd på lovpålagte forpliktelser eller annen måte) skal være underlagt følgende unntak og begrensninger: Vi skal ikke være ansvarlige for noen feil som direkte eller indirekte skyldes ethvert forhold utenfor vår kontroll, herunder, men ikke begrenset til, manglende midler og/eller feil på nettverkstjenester hos Forhandlere og feil på databehandlingssystemer. Vi skal ikke være ansvarlige for noe tap av fortjeneste, tap av omsetning, tap av data eller noen indirekte, følgemessige eller spesielle tap eller strafferstatning. I tilfeller hvor det er feil på Kortet og dette er vår feil, skal erstatningsansvaret vårt være begrenset til erstatning av Kortet eller (etter vårt skjønn) refusjon av Disponibelt beløp. I tilfeller der det feilaktig er trukket fra beløp fra Disponibelt beløp og dette er vår feil, skal erstatningsansvaret vårt være begrenset til å betale deg et tilsvarende beløp. I alle andre tilfeller hvor feilen er vår, skal erstatningsansvaret vårt være begrenset til refusjon av Disponibelt beløp. Intet i denne Avtalen skal unntas fra eller begrense vårt erstatningsansvar ved uriktige opplysninger eller død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet. I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, fraskriver vi oss uttrykkelig alle bestemmelser og garantier, enten disse er indirekte, lovfestede eller fremkommer på annen måte. Unntakene og begrensningene som er beskrevet i punkt 12, skal gjelde for ethvert erstatningsansvar hos våre tilknyttede selskaper eller leverandører, kontraktører, agenter eller distributører og alle deres respektive tilknyttede selskaper (hvis disse finnes), ovenfor deg, som kan oppstå i forbindelse med denne Avtalen. 9.Dine opplysninger Du kan gi oss personlige opplysninger i forbindelse med Kortet fra tid til annen. Noen personlige opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne levere Kortet og tjenestene i henhold til denne Avtalen. Du må varsle oss skriftlig umiddelbart om eventuelle endringer i navn, adresse eller andre personlige opplysninger ved å gå til www.ticketmaster.no/feature/gavekort/, eller ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 16. Vi og våre tilknyttede selskaper forplikter oss til å behandle dine personlige opplysninger i samsvar med kravene i Data Protection Act 1998 og vil gjennomføre rimelige tiltak for å sikre at dine personlige opplysninger oppbevares trygt mot uautorisert tilgang, tap, avsløring eller ødeleggelse. Med unntak av det som er påkrevd i henhold til lov, eller samsvar med disse vilkårene og/eller vår personvernpolicy ved bestilling av billetter, vil ikke dine personlige opplysninger overdras til andre uten din tillatelse. For å overholde lovene mot hvitvasking av penger er vi pålagt å be deg om å oppgi identitetsbevis og kan benytte et kredittvurderingsbyrå (navn og adresse til disse kan fås på forespørsel) både før og etter problemet med Kortet for dette formålet, som vil registrere at det er foretatt en vurdering. Vi kan ta kontakt med kredittvurderingsbyråer for å sjekke identiteten din, og de vil registrere informasjon som vi ønsket, på deg. Du godtar at vi kan bruke dine personlige opplysninger i forbindelse med Kortet og e-pengene knyttet til Kortet, til å kontakte deg om erstatningskort og hjelpe oss til vurdere, utvikle og forbedre produktene og tjenestene våre. Dette kan innebære at du må oppgi personlige opplysninger til våre tilknyttede selskaper, agenter, distributører og leverandører for behandling av Transaksjoner og til deres statistikk- og analyseformål. Vi kan også overføre personlige opplysninger utenfor EØS, slik at du kan bruke Kortet når du er ute og reiser. Disse landene tilbyr kanskje ikke samme beskyttelse av personlige opplysninger. Vi kan også avsløre personlige opplysninger når det er påkrevd i henhold til gjeldende lover og regler eller av ansvarlige myndigheter, deriblant til myndigheter for å undersøke mulige ulovlige eller uautoriserte aktiviteter. Du kan ta kontakt med oss når som helst og be oss om å stoppe slik bruk eller videreformidling til andre selskaper for slik bruk. Du har rett til å få innsyn i de personlige opplysningene som vi har registrert på deg, men vi må be deg om å betale et gebyr på opptil et beløp som tilsvarer EUR 10, til dekning av kostnadene våre. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med Kundeservice ved hjelp av kontaktinformasjonen under punkt 16 i disse vilkårene. Hvis vi oppdager at informasjonen vi har registrert på deg, er feil, kan det være at vi må avslutte eller stenge Kortet til vi får riktig informasjon, for å beskytte begge parter. 10.Klageprosedyre Klager vedrørende ethvert punkt i denne tjenesten fra oss, skal gis skriftlig eller sendes via e-post til Kundeservice ved å benytte informasjonen i punkt 16 i denne Avtalen. Alle klager er underlagt våre klageprosedyrer. Vi sender deg en kopi av vår klageprosedyre på forespørsel, og hvis vi mottar en klage fra deg, får du automatisk tilsendt en kopi av klageprosedyren. Hvis du ikke er tilfreds med løsningen vår på problemet, kan du henvise klagen til Finansklagenemnda (Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo; telefon 23 13 19 60) eller til Forbrukerombudet (Postboks 4597, Nydalen, 0404 Oslo; telefon +47 23 400 600). Den britiske kompensasjonsplanen for finansielle tjenester (FSCS, Financial Services Compensation Scheme) gjelder ikke for Kortet. Det finnes ingen andre kompensasjonsplaner for å dekke tap som kreves i forbindelse med Kortet. Vi vil imidlertid sikre midlene dine, slik at hvis vi skulle bli insolvente, vil midlene dine være beskyttet. 11.Generelt Hvis vi venter med eller unnlater å benytte en rettighet eller beføyelse under denne Avtalen, gir vi ikke dermed avkall på denne rettigheten eller beføyelsen eller utelukker at denne kan benyttes på et senere tidspunkt. Hvis noen bestemmelser i denne Avtalen blir funnet ugyldige eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende bestemmelsene ha full gyldighet. Du har ikke rett til å tilordne eller overføre noen rettigheter og/eller fordeler under disse vilkårene, og du skal være den eneste parten i kontrakten mellom oss, med mindre du opplyser overføringsmottakeren om denne Avtalen, innhenter overføringsmottakerens samtykke til å være bundet av denne Avtalen (unntatt rettigheten til å annullere under punkt 2.5, som forblir hos kjøperen), og sørger for at overføringsmottakeren alltid handler i overensstemmelse med vilkårene i denne Avtalen. Du forblir ansvarlig til alle Kort som er utstedt til deg, er kansellert eller utløpt, og alle skyldige beløp under disse vilkårene er betalt av deg i sin helhet. Vi kan overføre rettighetene og fordelene våre når som helst uten å gi deg skriftlig forhåndsvarsel. Vi kan sette bort alle våre forpliktelser under denne Avtalen til underleverandører. Ingen tredjepart som ikke er part i Avtalen, har rett til å håndheve noen bestemmelser i disse vilkårene. Denne Avtalen er underlagt engelsk lov, og du gir ditt samtykke til at domstolene i England og Wales er eneste jurisdiksjon.

Denominations

kr100.00-kr2,500.00

Country

Norway

Currency

NOK

Terms & Conditions

DISSE VILKÅRENE UTGJØR DIN AVTALE FOR GAVEKORT FRA TICKETMASTER. MED MINDRE NOE ANNET ER OPPGITT, SKAL ALLE VILKÅR SOM GJELDER FOR KORT OGSÅ GJELDE FOR E-GAVEKORT. LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU TAR I BRUK KORTET. HVIS DET ER NOE SOM ER UKLART ELLER DU ER UENIG MED, KAN DU TA KONTAKT MED KUNDESERVICE VED HJELP AV KONTAKTINFORMASJONEN NEDERST PÅ DENNE SIDEN. 1. Avtalens omfang Kortet er et gavekort med elektroniske penger lagret i Kortet og inneholder den verdien du la inn på Kortet. Kortet er ikke et kredittkort, bankkort eller debetkort. Disse vilkårene er skriftlige og bare tilgjengelige i Norge. All kommunikasjon med deg vedrørende Kortet eller Kontoen vil foregå på norsk. Kjøp, mottak og aktivering av Kort Du kan kjøpe Kort direkte fra Ticketmaster over telefon på 22 82 81 97, på internett på www.ticketmaster.no/feature/gavekort/ eller på utsalgsstedet til en av våre partnere. Du kan kjøpe Kort ved å benytte enhver betalingsmåte som aksepteres hos den aktuelle partneren. Når Kortet kjøpes hos en partner, aktiveres det av partneren, og er klart til bruk fra aktiveringstidspunktet. Ved kjøp av Kort direkte fra Ticketmaster over telefon eller på Internett må kjøperen oppgi navnet sitt og bank- eller kredittkortets registrerte faktureringsadresse for Kortet. Kortet leveres til oppgitt leveringsadresse i løpet av 14 dager etter kjøpet. Når du kjøper på denne måten, aktiveres Kortet på kjøpstidspunktet. Det kan ta opptil tre arbeidsdager før et e-Gavekort er aktivert og klart til bruk. Når Kortet kjøpes over telefon eller på Internett og den totale kostnaden er over NOK 300, kan kjøperen av Kortet kansellere kjøpet i løpet av en angreperiode på 14 dager uten at det påløper noen straffegebyrer eller avgifter. Et angrerettskjema legges ved e-posten som bekreftelse på bestillingen av Kortet. Angreperioden på 14 dager starter den dagen du mottar bestillingsbekreftelsen som inneholder angrerettskjemaet Vi vil kansellere Kortet og tilbakebetale eventuelt utestående beløp til kjøperen innen 30 dager fra den dagen vi mottar et ferdigutfylt angrerettskjema som er undertegnet av kjøperen. Bare kjøperen av Kortet har rett til å kansellere. Betalinger vil bli utført i samsvar med punkt 5. Når det gjelder Kort (ikke e-Gavekort), må du eller kjøperen returnere Kortet sammen med det ferdigutfylte og undertegnede angrerettskjemaet og kjøpsbeviset for Kortet. Tilbakebetalinger utføres via bankoverføring til en angitt norsk bankkonto, eller sjekk. Det finnes ingen mulighet for å få refundert beløpet i kontanter. Du finner mer informasjon om retten til å kansellere i angrerettskjemaet. 2.Kortbruk Kortet kan brukes helt eller delvis til å kjøpe billetter til deltakende arrangementer og andre produkter fra Ticketmaster, via Ticketmaster over telefon på 22 82 81 97, på Internett på ticketmaster.no (når tilgjengelig), og hos tilknyttede forhandlere (underlagt Ticketmaster sine retningslinjer for kjøp som er tilgjengelige her, eller ved å ringe 22 82 81 97. Kortet kan ikke benyttes til å kjøpe billetter til arrangementer som finner sted utenfor Norge, eller andre produkter fra Ticketmaster som selges i en annen valuta enn norske kroner (NOK). Når du bruker Kortet til Transaksjoner på Internett, trenger du det tresifrede sikkerhetsnummeret på baksiden av Kortet for å kunne fullføre Transaksjonen. I alle andre tilfeller vil Transaksjonen godkjennes i det du drar Kortet hos Forhandleren, eller når du opplyser telefonoperatøren om kortnummeret og bekrefter at Transaksjonen kan fortsette. Du kan vanligvis ikke stoppe en Transaksjon når du har godkjent den, ettersom den da anses som mottatt av oss. Du vil være ansvarlig for alle godkjente Transaksjoner. Kortet er ikke et kredittkort, bankkort eller debetkort. Kortet kan ikke byttes mot kontanter. Kortet er gavekort med elektroniske penger lagret i kortet. Dette innebærer at det Disponible beløpet på kortet blir redusert med Transaksjonens eller godkjenningens fulle beløp, pluss mva og eventuelle andre gjeldende avgifter ("Totalt fradragsbeløp"). Totalt fradragbeløp må være mindre enn eller lik Disponibelt beløp på Kortet. Du har ikke rett til å bruke Kortet hvis Totalt fradragbeløp er høyere enn Disponibelt beløp, eller etter Kortets utløpsdato. Hvis en Transaksjon av en eller annen grunn gjennomføres med et beløp som er høyere enn Disponibelt beløp på Kortet, må du betale tilbake differansen mellom det Totale fradragsbeløpet og det Disponible beløpet til oss innen 14 dager etter at du mottok et brev fra oss med betalingsanmodning. Du kan få vite hvor mye du har disponibelt, ved å ringe 22 82 81 97 eller gå til www.ticketmaster.no/feature/gavekort/. Denne tjenesten er gratis, men vanlige telefonkostnader påløper. Du får ikke renter på Disponibelt beløp på Kontoen. 3. Utløp av kortet Kortet utløper 12 måneder etter aktivering og minst 12 måneder etter kjøpet hvis det aldri ble aktivert. Du vil ikke kunne bruke Kortet hvis det er utløpt. Når Kortet er utløpt, er det ikke mulig å gjennomføre Transaksjoner. Kortets levetid Du kan bruke ditt gavekort til å kjøpe billetter hos Ticketmaster inntil 12 måneder etter at gavekortet er aktivert. Gavekortet vil utløpe 12 måneder etter kjøp. Da vil det ikke være mulig å bruke gavekortet igjen, selv om det er resterende beløp på kortet. Resterende beløp på kortet kan ikke refunderes etter utløpt dato. Ved utløpsdato vil resterende beløp på gavekortet være tapt. 4.Tapte, skadede eller stjålne kort Du bør behandle e-penger på Kortet på samme måte som kontanter i en lommebok. Hvis du mister Kortet eller det blir stjålet, kan du miste alle e-pengene på Kortet, på samme måte som om du mister lommeboken. Hvis det oppstår tap, tyveri, svindel eller annen fare for uautorisert bruk av Kortet, eller Kortet blir skadet eller ikke virker som det skal, tar du kontakt med Kundeservice med én gang. Du finner kontaktinformasjon under punkt 16 i denne Avtalen. Du vil bli bedt om å oppgi kortnummeret ditt og noen opplysninger som identifiserer deg. Du vil være ansvarlig for alle uautoriserte Transaksjoner som finner sted før du varsler oss, og disse vil redusere det Disponible beløpet. Hvis opplysningene våre tilsier at det er penger igjen på Kortet, vil vi avslutte Kortet for å begrense ytterligere tap. Hvis det oppstår tap, tyveri, svindel eller annen fare for uautorisert bruk av Kortet, eller Kortet blir skadet eller ikke virker som det skal, refunderer vi det Disponible beløpet til deg, med mindre vi har grunn til å tro at den varslede hendelsen er forårsaket av at du har brutt denne Avtalen eller utvist grov uaktsomhet, eller det er rimelig god grunn til å mistenke ulovlig eller upassende atferd. Innløsningsoverskuddet vil bli betalt til deg i henhold til punkt 5. Du vil ikke bli belastet for innløsningsgebyrer hvis du kan bevise at Kortet ble stjålet eller skadet, og du ikke opptrådte uaktsomt. Hvis du i ettertid finner igjen et Kort som du har rapportert stjålet eller mistet, må du varsle oss umiddelbart. 5.Kortgebyrer Kortene belastes med følgende gebyrer: Et Kort som kjøpes på Internett eller over telefon, belastes med et leveringsgebyr på NOK 30–145 per bestilling, avhengig av valgt leveringsmåte. Innløsningsgebyrer som beskrevet i punkt 5 (hvis aktuelt). Vi vil trekke fra eventuell mva og andre skatter og avgifter og gebyrer fra Disponibelt beløp på Kortet. Hvis det ikke er penger i Kortet eller mva og andre skatter, avgifter og gebyrer som er påløpt, overstiger Disponibelt beløp, sender vi deg en spesifisert faktura med krav om å refundere det fakturerte beløpet innen 14 dager etter fakturamottak. 6.Tvister Hvis du har god grunn til å tro at noen av Transaksjonene som Kortet ble brukt til, er uautoriserte, eller du har god grunn til å tro at en Transaksjon er postert til Kontoen med en feil, kan du be oss om å undersøke dette ved å ta kontakt med Kundeservice innen 28 dager etter datoen for den aktuelle Transaksjonen. Det er viktig at du har tatt de forholdsreglene som er beskrevet i disse vilkårene, og spesielt dem som gjelder trygg oppbevaring av Kort. Vi forbeholder oss retten til å ikke refundere beløp til deg hvis vi tror at du ikke har handlet i samsvar med denne Avtalen. Hvis den omstridte Transaksjonen blir undersøkt, og det viser seg at den er feil, refunderes verdien av Transaksjonen til Kontoen din. Det omstridte beløpet kan ikke disponeres før undersøkelsen er fullført. Det kan bli fratrukket Kontoen din i ettertid hvis vi mottar informasjon som tilsier at Transaksjonen var riktig. Endringer Vi kan endre vilkårene i denne Avtalen, inkludert avgifter, gebyrer og frister, når som helst ved å legge ut en endret versjon på nettstedet på ticketmaster.co.uk/gavekort av én eller flere av disse årsakene: - gjenspeile innføring eller utvikling av nye systemer, driftsmåter, tjenester eller fasiliteter - gjenspeile en endring eller en forventet endring i markedsforholdene, generell god praksis eller kostnadene ved å tilby tjenestene til kundene våre - tilpasse seg eller forutse endringer i loven eller beskatning samt regler eller retningslinjer fra skattemyndighetene eller andre tilsynsmyndigheter - sikre at virksomheten drives på en forsvarlig måte og forblir konkurransedyktig - ta hensyn til en rettsavgjørelse av en domstol, ombudsmann, regulerende myndighet eller lignende instans - gjøre vilkårene mer rettferdige eller klarere for deg - avhjelpe enhver feil som kan bli oppdaget med tiden - ved avtale med deg - kunne harmonisere bankrenten eller ta betaling for arrangementer Vi vil varsle deg via e-post i rimelig tid om eventuelle vesentlige nivåendringer i gebyrer eller tjenester, deriblant i disse vilkårene. Hvis du ikke har opplyst oss om e-postadressen din, må du sjekke nettsiden på www.ticketmaster.no/feature/gavekort/ med jevne mellomrom for oppdaterte vilkår. 7.Avslutning eller innstilling Vi kan avslutte denne Avtalen når som helst: - hvis vi gir deg 30 dagers forhåndsvarsel og refunderer det Disponible beløpet til deg, eller - med umiddelbar virkning hvis du har brutt denne Avtalen, eller hvis vi har grunn til å tro at du har brukt eller har hatt til hensikt å bruke Kortet på en grovt uaktsom måte eller til andre ulovlige formål, eller hvis vi ikke lenger kan behandle Transaksjonene på grunn av tredjeparts handlinger. Vi kan stenge Kortet når som helst med umiddelbar virkning (og til mangelen er utbedret eller Avtalen avsluttet) hvis: - vi oppdager at informasjon som du oppgav til oss da du søkte om Kortet på Ticketmaster over telefon eller på Internett, var uriktig - en Transaksjon har blitt avslått på grunn av for lite Disponibelt beløp - du har brutt denne Avtalen, eller vi har grunn til å tro at du har brukt eller har hatt til hensikt å bruke Kortet på en grovt uaktsom måte eller til andre ulovlige formål, eller vi ikke lenger kan behandle Transaksjonene på grunn av tredjeparts handlinger Hvis Kortet ditt belastes med ytterligere gebyrer og/eller avgifter etter at enten du eller vi har avsluttet Kortet, skal du betale tilbake ethvert beløp knyttet til uttaket på Kortet eller gebyrer og/eller avgifter som er lovlig belastet før eller etter avslutning. Vi sender deg en spesifisert faktura med krav om å refundere det fakturerte beløpet innen 14 dager etter fakturamottak. 8.Vårt erstatningsansvar Vårt erstatningsansvar i forbindelse med denne Avtalen (som følge av kontrakt, utenfor kontrakt (herunder uaktsomhet), brudd på lovpålagte forpliktelser eller annen måte) skal være underlagt følgende unntak og begrensninger: Vi skal ikke være ansvarlige for noen feil som direkte eller indirekte skyldes ethvert forhold utenfor vår kontroll, herunder, men ikke begrenset til, manglende midler og/eller feil på nettverkstjenester hos Forhandlere og feil på databehandlingssystemer. Vi skal ikke være ansvarlige for noe tap av fortjeneste, tap av omsetning, tap av data eller noen indirekte, følgemessige eller spesielle tap eller strafferstatning. I tilfeller hvor det er feil på Kortet og dette er vår feil, skal erstatningsansvaret vårt være begrenset til erstatning av Kortet eller (etter vårt skjønn) refusjon av Disponibelt beløp. I tilfeller der det feilaktig er trukket fra beløp fra Disponibelt beløp og dette er vår feil, skal erstatningsansvaret vårt være begrenset til å betale deg et tilsvarende beløp. I alle andre tilfeller hvor feilen er vår, skal erstatningsansvaret vårt være begrenset til refusjon av Disponibelt beløp. Intet i denne Avtalen skal unntas fra eller begrense vårt erstatningsansvar ved uriktige opplysninger eller død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet. I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, fraskriver vi oss uttrykkelig alle bestemmelser og garantier, enten disse er indirekte, lovfestede eller fremkommer på annen måte. Unntakene og begrensningene som er beskrevet i punkt 12, skal gjelde for ethvert erstatningsansvar hos våre tilknyttede selskaper eller leverandører, kontraktører, agenter eller distributører og alle deres respektive tilknyttede selskaper (hvis disse finnes), ovenfor deg, som kan oppstå i forbindelse med denne Avtalen. 9.Dine opplysninger Du kan gi oss personlige opplysninger i forbindelse med Kortet fra tid til annen. Noen personlige opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne levere Kortet og tjenestene i henhold til denne Avtalen. Du må varsle oss skriftlig umiddelbart om eventuelle endringer i navn, adresse eller andre personlige opplysninger ved å gå til www.ticketmaster.no/feature/gavekort/, eller ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 16. Vi og våre tilknyttede selskaper forplikter oss til å behandle dine personlige opplysninger i samsvar med kravene i Data Protection Act 1998 og vil gjennomføre rimelige tiltak for å sikre at dine personlige opplysninger oppbevares trygt mot uautorisert tilgang, tap, avsløring eller ødeleggelse. Med unntak av det som er påkrevd i henhold til lov, eller samsvar med disse vilkårene og/eller vår personvernpolicy ved bestilling av billetter, vil ikke dine personlige opplysninger overdras til andre uten din tillatelse. For å overholde lovene mot hvitvasking av penger er vi pålagt å be deg om å oppgi identitetsbevis og kan benytte et kredittvurderingsbyrå (navn og adresse til disse kan fås på forespørsel) både før og etter problemet med Kortet for dette formålet, som vil registrere at det er foretatt en vurdering. Vi kan ta kontakt med kredittvurderingsbyråer for å sjekke identiteten din, og de vil registrere informasjon som vi ønsket, på deg. Du godtar at vi kan bruke dine personlige opplysninger i forbindelse med Kortet og e-pengene knyttet til Kortet, til å kontakte deg om erstatningskort og hjelpe oss til vurdere, utvikle og forbedre produktene og tjenestene våre. Dette kan innebære at du må oppgi personlige opplysninger til våre tilknyttede selskaper, agenter, distributører og leverandører for behandling av Transaksjoner og til deres statistikk- og analyseformål. Vi kan også overføre personlige opplysninger utenfor EØS, slik at du kan bruke Kortet når du er ute og reiser. Disse landene tilbyr kanskje ikke samme beskyttelse av personlige opplysninger. Vi kan også avsløre personlige opplysninger når det er påkrevd i henhold til gjeldende lover og regler eller av ansvarlige myndigheter, deriblant til myndigheter for å undersøke mulige ulovlige eller uautoriserte aktiviteter. Du kan ta kontakt med oss når som helst og be oss om å stoppe slik bruk eller videreformidling til andre selskaper for slik bruk. Du har rett til å få innsyn i de personlige opplysningene som vi har registrert på deg, men vi må be deg om å betale et gebyr på opptil et beløp som tilsvarer EUR 10, til dekning av kostnadene våre. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med Kundeservice ved hjelp av kontaktinformasjonen under punkt 16 i disse vilkårene. Hvis vi oppdager at informasjonen vi har registrert på deg, er feil, kan det være at vi må avslutte eller stenge Kortet til vi får riktig informasjon, for å beskytte begge parter. 10.Klageprosedyre Klager vedrørende ethvert punkt i denne tjenesten fra oss, skal gis skriftlig eller sendes via e-post til Kundeservice ved å benytte informasjonen i punkt 16 i denne Avtalen. Alle klager er underlagt våre klageprosedyrer. Vi sender deg en kopi av vår klageprosedyre på forespørsel, og hvis vi mottar en klage fra deg, får du automatisk tilsendt en kopi av klageprosedyren. Hvis du ikke er tilfreds med løsningen vår på problemet, kan du henvise klagen til Finansklagenemnda (Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo; telefon 23 13 19 60) eller til Forbrukerombudet (Postboks 4597, Nydalen, 0404 Oslo; telefon +47 23 400 600). Den britiske kompensasjonsplanen for finansielle tjenester (FSCS, Financial Services Compensation Scheme) gjelder ikke for Kortet. Det finnes ingen andre kompensasjonsplaner for å dekke tap som kreves i forbindelse med Kortet. Vi vil imidlertid sikre midlene dine, slik at hvis vi skulle bli insolvente, vil midlene dine være beskyttet. 11.Generelt Hvis vi venter med eller unnlater å benytte en rettighet eller beføyelse under denne Avtalen, gir vi ikke dermed avkall på denne rettigheten eller beføyelsen eller utelukker at denne kan benyttes på et senere tidspunkt. Hvis noen bestemmelser i denne Avtalen blir funnet ugyldige eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende bestemmelsene ha full gyldighet. Du har ikke rett til å tilordne eller overføre noen rettigheter og/eller fordeler under disse vilkårene, og du skal være den eneste parten i kontrakten mellom oss, med mindre du opplyser overføringsmottakeren om denne Avtalen, innhenter overføringsmottakerens samtykke til å være bundet av denne Avtalen (unntatt rettigheten til å annullere under punkt 2.5, som forblir hos kjøperen), og sørger for at overføringsmottakeren alltid handler i overensstemmelse med vilkårene i denne Avtalen. Du forblir ansvarlig til alle Kort som er utstedt til deg, er kansellert eller utløpt, og alle skyldige beløp under disse vilkårene er betalt av deg i sin helhet. Vi kan overføre rettighetene og fordelene våre når som helst uten å gi deg skriftlig forhåndsvarsel. Vi kan sette bort alle våre forpliktelser under denne Avtalen til underleverandører. Ingen tredjepart som ikke er part i Avtalen, har rett til å håndheve noen bestemmelser i disse vilkårene. Denne Avtalen er underlagt engelsk lov, og du gir ditt samtykke til at domstolene i England og Wales er eneste jurisdiksjon.

Denominations

kr100.00-kr2,500.00

Country

Norway

Currency

NOK

our rewards

And that’s good. Because that’s what everyone wants to deliver successful programs.

our solutions

Rewarding People is Good Business

Rewards are a powerful tool to incent action, build affinity and of course, reward your target. But to be really effective, you need the right mix of brands, partners and, of course—cash options.

Companies of all sizes, all over the world, use NeoCurrency to provide rewards for Promotions, Loyalty Programs, Market Research Incentives, Employee Recognition and Sales Incentives. No minimum. No maximum. Just an ever-expanding catalog of the most unique and relevant rewards, tailored to meet your individual needs.

our solutions

our reward dashboard

Do Everything, Easily

Our intuitive NeoCurrency Reward Dashboard makes it simple to do everything from ordering and sending rewards from over 50 currencies to managing your budget and analyzing results.

book a demo

There’s no better way to really understand what NeoCurrency can do for you than to see it for yourself with a demo. It’s quick and easy. Like everything else we do.

FAQs

What kind of discounts are available for reward brands?

Discounts range from 2% to 95%, depending on the brand. Most major retailers like Amazon, Best Buy, Home Depot, Lowe’s, Target and Walmart are typically on the lower end of the spectrum. Specialty retailers normally range between 4%-10%, and a few promotional brands provide higher discounts.

How do you guys make money?

We think providing a good value to our clients for a long time is a more profitable way to do business than trying to make all we can in one shot. We pre-negotiate a wholesale discount with each brand we offer, take a percent or two to run our business, and then pass the rest along to our clients. You can offer rewards to your clients and keep the discount or pass it along to them. Your call.

Why is NeoCurrency allergic to pricing games?

We think life is short, and there are better things to do than try to rip people off. Plus, we think keeping things straight forward and honest is easy to remember.

What prepaid rewards do you offer?

We offer cash options like Visa Prepaid in the United States and Canada, which is accepted in over 140 countries. For global rewards, we have Mastercard Prepaid in USD, CAD, GBP and EUR. We also offer American Express Virtual Accounts, PayPal and Venmo.