Looking for MediaMarkt BE Gift Cards?

You’ve come to the right place.

NeoCurrency offers online gift cards and bulk digital rewards for promotions, sweepstakes, rebates, loyalty catalogs, employee recognition, market research and sales incentives. Even better, you’ll get a discount off the face value.

Order MediaMarkt BE and digital rewards in bulk, send email rewards from our Reward Dashboard or order in real time from our API.

About this reward

De MediaMarkt Geschenkkaart. Altijd het juiste cadeau. Unieke voordelen In alle MediaMarkt-winkels te gebruiken, zowel lokaal als online. Vijf jaar geldig vanaf de dag van aankoop, indien in 1 keer besteed. Tot vijf jaar geldig na het laatste gebruik, indien niet volledig besteed. De gulle gever bepaalt zelf het bedrag: elk waarde tussen 5€ en 150€. De gelukkige ontvanger kiest zelf uit een assortiment van meer dan 20.000 artikels.

Terms & Conditions

1. Toepassingsgebied

De Geschenkkaart is een debetkaart die wordt aangekocht in een MediaMarkt winkel of via de webshop. In het geval van een online aankoop door het opsturen van de Geschenkkaart naar het adres naar keuze van de Klant, dient de Klant te klikken op een activatielink om de Geschenkkaart te activeren. Ingeval van het online aankopen van een afdrukbare Geschenkkaart, wordt deze per e-mail verzonden in PDF-vorm en is de Geschenkkaart geldig na een 15-tal minuten. De Geschenkkaart is alleen bij een MediaMarkt winkel of op de webshop inwisselbaar. De Geschenkkaart kan door de Klant gebruikt worden voor aankopen van goederen of diensten bij MediaMarkt in het kader van de huidige Algemene Voorwaarden van Geschenkkaarten. Deze Voorwaarden hebben als doel om nauwgezet de relaties tussen de Klanten en MediaMarkt te regelen. De Geschenkkaart is zonder waarde tot activering aan de kassa of na het activeren door de Klant via de activeringslink bij een online aankoop. Het is pas na activering van de individuele Geschenkkaart dat deze kan gebruikt worden. De afdrukbare Geschenkkaart in PDF-vorm is actief of geldig na een 15-tal minuten.

2. Voorwaarden

 1. De Geschenkkaart is geldig in alle deelnemende winkels van MediaMarkt en op de webshop.
 2. De Geschenkkaart is geldig tot vijf jaar na de activering.
 3. De Geschenkkaart is overdraagbaar aan derden. Bij een online aankoop van een Geschenkkaart kan de Klant zelf zijn naam, voornaam en een tekst plaatsen op de Geschenkkaart. MediaMarkt is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en behoudt zich het recht voor om teksten die een inbreuk uitmaken op de wetgeving te weigeren.
 4. Het bedrag vermeld op de Geschenkkaart is in euro.
 5. Het bedrag op de Geschenkkaart kan bij een aankoop volledig of gedeeltelijk gebruikt worden.
 6. De Geschenkkaart, evenals het resterende saldo, kan in geen geval terugbetaald worden, noch in geld noch in de vorm van een waardebon. De Geschenkkaart kan enkel aangewend worden om inkopen te doen bij winkels van MediaMarkt of op de webshop.
 7. MediaMarkt wijst alle verantwoordelijkheid af en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen of schade die de Klanten zouden kunnen hebben geleden ingevolge diefstal of verlies van de Geschenkkaart voor of na de activatie. In geval van verlies of diefstal wordt de Geschenkkaart niet vervangen of terugbetaald door MediaMarkt.
 8. MediaMarkt behoudt zich het recht voor elke beschadigde kaart niet te vervangen of terug te betalen.
 9. Het bedrag op de Geschenkkaart zal geen interesten voortbrengen.
 10. MediaMarkt behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de Algemene Voorwaarden van de Geschenkkaarten te wijzigen.
 11. De huidige voorwaarden vervolledigen de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op de Geschenkkaarten.
 12. Het herroepingsrecht voor een online aankoop van een Geschenkkaart is uitgesloten, zowel voor niet-geactiveerde als reeds geactiveerde Geschenkkaarten door de Klant, gezien deze volgens specificaties van de Klant persoonlijk kan gemaakt worden, waaronder het bedrag, een naam en een tekst en dit een debetkaart is.
 13. De Geschenkkaart is enkel geldig in de MediaMarkt winkels te België.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Ingevolge de uitgifte of de activering van een Geschenkkaart aanvaardt de Klant de Algemene Voorwaarden. In geval van ongeldigheid of niet-tegenstelbaarheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zal dit geen invloed hebben op de andere clausules en bepalingen. Deze blijven onverkort van kracht. Enkel het Belgisch recht zal van toepassing zijn op de rechten, plichten en aanbiedingen die betrekking hebben op deze Algemene Voorwaarden, eveneens als op de Algemene Voorwaarden zelf. De Rechtbanken van Brussel zal bevoegd zijn voor geschillen tussen partijen hieruit voortspruitend.

Denominations

€5-€150

Country

Belgium

Currency

EUR

Terms & Conditions

1. Toepassingsgebied

De Geschenkkaart is een debetkaart die wordt aangekocht in een MediaMarkt winkel of via de webshop. In het geval van een online aankoop door het opsturen van de Geschenkkaart naar het adres naar keuze van de Klant, dient de Klant te klikken op een activatielink om de Geschenkkaart te activeren. Ingeval van het online aankopen van een afdrukbare Geschenkkaart, wordt deze per e-mail verzonden in PDF-vorm en is de Geschenkkaart geldig na een 15-tal minuten. De Geschenkkaart is alleen bij een MediaMarkt winkel of op de webshop inwisselbaar. De Geschenkkaart kan door de Klant gebruikt worden voor aankopen van goederen of diensten bij MediaMarkt in het kader van de huidige Algemene Voorwaarden van Geschenkkaarten. Deze Voorwaarden hebben als doel om nauwgezet de relaties tussen de Klanten en MediaMarkt te regelen. De Geschenkkaart is zonder waarde tot activering aan de kassa of na het activeren door de Klant via de activeringslink bij een online aankoop. Het is pas na activering van de individuele Geschenkkaart dat deze kan gebruikt worden. De afdrukbare Geschenkkaart in PDF-vorm is actief of geldig na een 15-tal minuten.

2. Voorwaarden

 1. De Geschenkkaart is geldig in alle deelnemende winkels van MediaMarkt en op de webshop.
 2. De Geschenkkaart is geldig tot vijf jaar na de activering.
 3. De Geschenkkaart is overdraagbaar aan derden. Bij een online aankoop van een Geschenkkaart kan de Klant zelf zijn naam, voornaam en een tekst plaatsen op de Geschenkkaart. MediaMarkt is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en behoudt zich het recht voor om teksten die een inbreuk uitmaken op de wetgeving te weigeren.
 4. Het bedrag vermeld op de Geschenkkaart is in euro.
 5. Het bedrag op de Geschenkkaart kan bij een aankoop volledig of gedeeltelijk gebruikt worden.
 6. De Geschenkkaart, evenals het resterende saldo, kan in geen geval terugbetaald worden, noch in geld noch in de vorm van een waardebon. De Geschenkkaart kan enkel aangewend worden om inkopen te doen bij winkels van MediaMarkt of op de webshop.
 7. MediaMarkt wijst alle verantwoordelijkheid af en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen of schade die de Klanten zouden kunnen hebben geleden ingevolge diefstal of verlies van de Geschenkkaart voor of na de activatie. In geval van verlies of diefstal wordt de Geschenkkaart niet vervangen of terugbetaald door MediaMarkt.
 8. MediaMarkt behoudt zich het recht voor elke beschadigde kaart niet te vervangen of terug te betalen.
 9. Het bedrag op de Geschenkkaart zal geen interesten voortbrengen.
 10. MediaMarkt behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de Algemene Voorwaarden van de Geschenkkaarten te wijzigen.
 11. De huidige voorwaarden vervolledigen de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op de Geschenkkaarten.
 12. Het herroepingsrecht voor een online aankoop van een Geschenkkaart is uitgesloten, zowel voor niet-geactiveerde als reeds geactiveerde Geschenkkaarten door de Klant, gezien deze volgens specificaties van de Klant persoonlijk kan gemaakt worden, waaronder het bedrag, een naam en een tekst en dit een debetkaart is.
 13. De Geschenkkaart is enkel geldig in de MediaMarkt winkels te België.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Ingevolge de uitgifte of de activering van een Geschenkkaart aanvaardt de Klant de Algemene Voorwaarden. In geval van ongeldigheid of niet-tegenstelbaarheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zal dit geen invloed hebben op de andere clausules en bepalingen. Deze blijven onverkort van kracht. Enkel het Belgisch recht zal van toepassing zijn op de rechten, plichten en aanbiedingen die betrekking hebben op deze Algemene Voorwaarden, eveneens als op de Algemene Voorwaarden zelf. De Rechtbanken van Brussel zal bevoegd zijn voor geschillen tussen partijen hieruit voortspruitend.

Denominations

€5-€150

Country

Belgium

Currency

EUR

our rewards

And that’s good. Because that’s what everyone wants to deliver successful programs.

our solutions

Rewarding People is Good Business

Rewards are a powerful tool to incent action, build affinity and of course, reward your target. But to be really effective, you need the right mix of brands, partners and, of course—cash options.

Companies of all sizes, all over the world, use NeoCurrency to provide rewards for Promotions, Loyalty Programs, Market Research Incentives, Employee Recognition and Sales Incentives. No minimum. No maximum. Just an ever-expanding catalog of the most unique and relevant rewards, tailored to meet your individual needs.

our solutions

our reward dashboard

Do Everything, Easily

Our intuitive NeoCurrency Reward Dashboard makes it simple to do everything from ordering and sending rewards from over 20 currencies to managing your budget and analyzing results.

book a demo

There’s no better way to really understand what NeoCurrency can do for you than to see it for yourself with a demo. It’s quick and easy. Like everything else we do.

FAQs

What kind of discounts are available for reward brands?

Discounts range from 2% to 95%, depending on the brand. Most major retailers like Amazon, Best Buy, Home Depot, Lowe’s, Target and Walmart are typically on the lower end of the spectrum. Specialty retailers normally range between 4%-10%, and a few promotional brands provide higher discounts.

How do you guys make money?

We think providing a good value to our clients for a long time is a more profitable way to do business than trying to make all we can in one shot. We pre-negotiate a wholesale discount with each brand we offer, take a percent or two to run our business, and then pass the rest along to our clients. You can offer rewards to your clients and keep the discount or pass it along to them. Your call.

Why is NeoCurrency allergic to pricing games?

We think life is short, and there are better things to do than try to rip people off. Plus, we think keeping things straight forward and honest is easy to remember.

What prepaid rewards do you offer?

We offer cash options like Visa Prepaid in the United States and Canada, which is accepted in over 140 countries. For global rewards, we have Mastercard Prepaid in USD, CAD, GBP and EUR. We also offer American Express Virtual Accounts, PayPal and Venmo.